Vodič Kroz Dizajn 2023

by | Oct 29, 2023 | Grafički dizajn, Marketing

Pravila u dizajnu su neophodna i tu nema dileme.

Često nas pitaju koja su to pravila kojih moramo da se držimo ukoliko želimo da kreiramo vizuale koji se razlikuju i prenose poruku.
U svetu grafičkog dizajna, kao i u mnogim drugim disciplinama, postoje određeni principi i smernice koje služe kao temelj za stvaranje vizuelno privlačnih i efikasnih komunikacionih rešenja. Bez obzira da li ste dizajner sa godinama iskustva ili neko ko tek ulazi u svet dizajna, razumevanje i primena osnovnih principa grafičkog dizajna može vam pomoći da stvorite radove koji će se izdvajati.

Pravila u dizajnu

Principi grafičkog dizajna su temeljne smernice koje nam pomažu da stvorimo lepe i efikasne slike ili dizajne. To je slično kao kada pravite ukusno jelo – koristite osnovne recepte i pravila da biste dobili ukusan obrok. Na sličan način, dizajneri koriste ove principe kako bi stvorili privlačne i jasne slike, bilo da se radi o plakatu, veb stranici ili bilo kom drugom dizajnu. To pomaže da se informacije prenesu na jasan način i da se privuče pažnja ljudi.

SONY DSC

1. Poravnanje

Poravnanje je osnovni princip u grafičkom dizajnu koji se odnosi na postavljanje elemenata u dizajnu tako da su usaglašeni u odnosu na određene tačke ili linije. Cilj poravnanja je stvaranje vizuelne ravnoteže i organizacije u dizajnu, što rezultira estetski privlačnim i čitljivim kompozicijama.

2. Ponavljanje i Doslednost

  1. Ponavljanje se koristi za stvaranje konzistentnosti u dizajnu. To znači da se isti ili slični vizuelni elementi koriste na različitim mestima u dizajnu. Primeri uključuju ponavljanje boja, tipografije ili oblika kako bi se stvorio vizuelni ritam i prepoznatljiv stil.
  2. Doslednost se odnosi na održavanje uniformnog stila kroz različite elemente dizajna. To znači korišćenje istih boja, tipografije i dizajnerskih elemenata kako bi se obezbedila jedinstvena estetika i prepoznatljivost. Doslednost je ključna za izgradnju poverenja kod publike i prepoznavanje brenda.

Koristeći ove principe, dizajneri stvaraju ravnotežu, povećavaju prepoznatljivost brenda i omogućavaju korisnicima lako razumevanje i pamćenje informacija. Ponavljanje i doslednost pomažu u postizanju profesionalnog i kohezivnog izgleda u grafičkom dizajnu.

3. Beli Prostor ili Negativni prostor

Negativni prostor u grafičkom dizajnu je prostor oko i između pozitivnih oblika i elemenata u dizajnu. Ovo je prazan ili neiskorišćen prostor koji čini dizajn ravnotežnijim i omogućava pozitivnim elementima da se izdvajaju i budu jasniji.

Negativni prostor je podjednako važan kao i pozitivni elementi dizajna, jer može da oblikuje percepciju i kompoziciju. Kada se koristi pametno, negativni prostor može poboljšati čitljivost, uravnotežiti dizajn i stvoriti intrigantan vizuelni efekat.

Primeri negativnog prostora mogu uključivati razmake između slova u tipografiji, praznine između slikovnih elemenata ili prazan prostor oko logotipa. Dizajneri često koriste negativni prostor kako bi usmerili pažnju gledalaca i stvorili harmoničan i efikasan dizajn

4. Kontrast kao jedno od pravila u dizajnu


Kontrast u grafičkom dizajnu odnosi se na razlike između različitih elemenata u dizajnu, kao što su boje, svetlost, oblik, veličina ili tekstura. Ova razlika između elemenata stvara vizuelnu napetost i privlačnost u dizajnu.

Kontrast se često koristi kako bi se istakli određeni elementi ili informacije u dizajnu. Na primer, jarka crna slova na beloj pozadini stvaraju jak kontrast koji olakšava čitanje teksta. Upotreba kontrasta u bojama može privući pažnju na određene delove dizajna ili stvoriti određeni efekat.

Kontrast je važan princip grafičkog dizajna jer pomaže da se postigne ravnoteža između elemenata i poboljšava čitljivost i vizuelni efekat. Dizajneri često koriste kontrast kako bi stvorili dinamičan i interesantan dizajn koji privlači pažnju gledalaca.

5. Hijerarhija

Hijerarhija u grafičkom dizajnu se odnosi na način organizacije i postavljanje elemenata u dizajnu kako bi se stvorila jasnost i naglasila važnost određenih informacija ili elemenata. Ovaj princip pomaže korisnicima da brzo razumeju sadržaj dizajna i da prepoznaju glavne poruke ili akcije koje treba preduzeti.

Hijerarhija se postiže različitim sredstvima kao što su veličina, boja, kontrast, pozicija, tipografija i grafički elementi. Na primer, naslov najčešće koristi veću veličinu i različite boje kako bi se istakao i privukao pažnju korisnika. Ostali tekstualni elementi, kao što su podnaslovi i običan tekst, organizuju se hijerarhijski kako bi se olakšalo čitanje i razumevanje.

Pravila u dizajnu je potrebno i pravilno koristiti

Ovi principi nisu samo teorijski koncepti – oni imaju praktičnu primenu u kreiranju dizajna. Na našem Online Kursu Grafičkog Dizajna učićete kako da koristite ove principe kako biste stvarali vizualno atraktivne i funkcionalne dizajne.

Naučićemo vas kako da pravilno poravnavate elemente, održavate doslednost u vašim radovima, koristite negativni prostor na kreativan način, kreirate kontrast za upečatljive efekte i postavljate hijerarhiju u vašim komunikacijama.

Dakle, na kraju …

Dizajn može biti izazovan, ali razumevanje osnovnih principa grafičkog dizajna tj. pravila u dizajnu, može vam pomoći da stvarate vizualno privlačne i efikasne radove. Bez obzira da li se bavite grafičkim dizajnom iz hobija ili želite da započnete profesionalnu karijeru, naš kurs će vam pružiti osnovne veštine i znanja kako biste uspešno komunicirali putem dizajna.

Pridružite nam se i otkrijte tajne grafičkog dizajna na www.digitaldesign.rs.

0 Comments